Oferujemy następujące usługi koparko-ładowarką na terenie Sobótki k/Wrocławia i w promieniu 30 km od niej:

koparka1

Prace Ziemne:

 • wykopy pod fundamenty domów oraz budynków gospodarczych,

 • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,

 • wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła,

 • wykopy pod kable energetyczne, telefoniczne i światłowodowe,

 • wykopy pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne,

 • wykopy oczek wodnych, drenaży liniowych, rowów melioracyjnych,

 • niwelacja - wyrównywanie terenu,

 • przygotowanie terenu pod chodniki, parkingi, 

 • prace ziemne przy budowie autostrad i dróg,KIRKUK REGIONAL AIR BASE, Iraq ? Staff Sgt. Justin Brown with 506th Expeditionary Civil Engineering Squadron Heavy Equipment unit?s Dirt Boys, mans a bulldozer to remove a tree stump during a construction work order here June 10. The removal of the stump allows for a clearing to relocate barrier units for safer conditions. Sergeant Brown is deployed here from Scott AFB, IL and calls Benton, IL home. (U.S. Air Force photo by Senior Airman SerMae Lampkin)

 • prace ziemne przy budowie i remontach instalacji wodociągowych,

 • zdejmowanie i nakładanie wierzchniej warstwy gleby,

 • zasypywanie dołów,

 • ładowanie materiałów,

 • spulchnianie gleby.

 • itp.

 

Odśnieżanie:odsniezanie

 • odśnieżanie dróg i chodników,

 • odśnieżanie parkingów,

 • odśnieżanie placów,

 • odśnieżanie obiektów użytkowych i mieszkalnych.

 

W sprawie koparko-ładowarki: (+48) 508 29 78 30